Chữ viết tắt

Giải nghĩa các chữ viết tắt, các ký hiệu, ngôn ngữ teen thời @ - Bạn đang xem trang 3
Quảng cáo
 
AHBP nghĩa là gì?
Gần đây trên các diễn đàn, Facebook thường xuất hiện từ AHBP và rất nhiều người thắc mắc rằng AHBP nghĩa là gì? Xin mời bạn xem ý nghĩa sau:

PS hoặc PPS cuối mỗi thư ý nghĩa là gì?
Nhiều bạn thắc mắc hỏi rằng cuối thư người ta hay để chữ P/S, PS hoặc PPS nhưng không biết là viết tắt của câu nào và ý nghĩa đúng của nó là gì?

Đầu  Trước   1  2  3 

Quảng cáo

Liên kết: Nguyen Phan Shop, Lời dịch của TUI, Máy tính tiền cảm ứng Pos Vietnam Apparels

Sponsor