Kết quả tìm kiếm "quan ly thong viec"

Kết quả tìm kiếm tag "quan ly thong viec".
Phương pháp làm việc hiệu quả vạn người mê chỉ với giấy và bút
Bullet Journal là một cách ghi chép công việc và kế hoạch rất hiệu quả do Ryder Carroll, một nhà thiết kế tại Brooklyn nghĩ ra.