Kết quả tìm kiếm "rip la gi"

Kết quả tìm kiếm tag "rip la gi".
Quảng cáo
 
RIP hay R.I.P nghĩa là gì?
Trong các comment, bình luận thường xuất hiện từ RIP hoặc R.I.P, nhưng nó nghĩa là gì thì mời bạn xem giải thích sau:

Quảng cáo

Liên kết: Tiếng Anh và TUI, Lời dịch của TUI, Xu hướng tiếp thị, tiếng Anh và TUI