Kết quả tìm kiếm "sup"

Kết quả tìm kiếm tag "sup".
Quảng cáo
 
Speaking is easy: Supervision
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: Supervision

Unit 6: Grammar: Comparative and superlative adjectives
Cùng học ngữ pháp trong sách Pocket Book nhé!

Plz, WTH, Sup, TTYL nghĩa là gì?
Gần đây bạn thấy trên cộng đồng mạng nhất là trên Facebook thường xử dụng các từ viết tắt như: Plz, WTH, Sup, TTYL nhưng bạn không rõ nghĩa là gì dù đoán ra hoặc không biết nó viết tắt từ đâu. Mời bạn xem giải nghĩa nhé

Quảng cáo

Liên kết: Tiếng Anh và TUI, Lời dịch của TUI, Xu hướng tiếp thị, tiếng Anh và TUI