Kết quả tìm kiếm "thay doi suy nghi con nguoi"

Kết quả tìm kiếm tag "thay doi suy nghi con nguoi".
Quảng cáo
 
Google đã làm thay đổi suy nghĩ của con người như thế nào?
Qua 16 năm tồn tại, Google đã thay đổi rất nhiều, và não bộ con người cũng đã thay đổi để thích ứng với một thế giới không thể thiếu vắng các bộ máy tìm kiếm.

Quảng cáo

Liên kết: Tiếng Anh và TUI, Lời dịch của TUI, Xu hướng tiếp thị, tiếng Anh và TUI