Kết quả tìm kiếm "xin cho 2 cai"

Kết quả tìm kiếm tag "xin cho 2 cai".
[Video] Học tiếng Hàn qua truyền hình bài 8: Xin cho 2 cái
Trong bài học trước chúng ta đã học cách hỏi mua một đồ vật nào đó tại một cửa hàng.

Vui học Hướng dẫn