Học từ vựng tiếng Anh bằng hình ảnh: Travel

18/09/2015   5.454  3.83/5 trong 3 lượt 
Học từ vựng tiếng Anh bằng hình ảnh: Travel
Travel (du lịch) là chủ đề được nhiều ace quan tâm, hôm nay mình sưu tầm được những hình ảnh trực quan về lĩnh vực này xin chia sẻ cùng anh chị em.

 

 • Tại sân bay

  Tại sân bayTại sân bay

  Các từ vựng bạn sẽ gặp phải khi ở sân bay

 • Trên tàu thủy

  Trên tàu thủyTrên tàu thủy
 • Từ vựng khác

  Từ vựng khácTừ vựng khác
 • Xe cộ

  Xe cộXe cộ
 • Giao thông

  Giao thôngGiao thông
 • Vận chuyển

  Vận chuyểnVận chuyển

Từ vựng trong bài

airplane  /ˈeə.pleɪn/ - máy bay 
(1) fuselage  /ˈfjuː.zəl.ɑːʒ/ - thân máy bay 
(2) jet engine  /'dʤet,endʤin/ - động cư phản lực 
(3) wing flap  /wɪŋ flæp/ - cánh phụ 
(4) tail fin  /teɪl fɪn/ - đuôi cứng 
anchor  /ˈæŋ.kəʳ/ - mỏ neo   
airport  /ˈeəpɔːt/ - sân bay 
(1) control tower /kənˈtrəʊl taʊəʳ/ - đài hướng dẫn máy bay 
(2) runway  /ˈrʌnweɪ/ - đường bay 
air traffic controller  /eəʳ ˈtræfɪk kənˈtrəʊləʳ/ - nhân viên kiểm soát không lưu  
hot air balloon  /hɒt eəʳ bəˈluːn/ - khinh khí cầu
(1) gondola  /ˈgɒndələ/ - giỏ khinh khí cầu
blimp  /blɪmp/ - khinh khí cầu nhỏ
captain  /ˈkæptɪn/ - thuyền trưởng
cargo ship  /ˈkɑːgəʊ ʃɪp/ - tàu chở hàng   
cruise ship  /kruːz ʃɪp/ - tàu chở khách (du lịch)
motorboat  /ˈməʊtəbəʊt/ - xuồng máy
ocean liner  /ˈəʊʃən ˈlaɪnəʳ/ - tàu biển chở khách  
 
helicopter  /ˈhelɪˌkɒptəʳ/ - máy bay lên thẳng
luggage  /ˈlʌg.ɪdʒ/ - hành lý 
(1) suitcase /ˈsjuːtkeɪs/ - cái vali 
(2) duffel bag  /ˈdʌfļˌbæg/ - túi vải để đi du lịch hay thể dục 
glider  /ˈglaɪdəʳ/ - tàu lượn
propeller  /prəˈpeləʳ/ - cánh quạt máy bay
rowboat  /rəʊ bəʊt/ - thuyền có mái chèo 
(1) oar  /ɔːʳ/ - mái chèo
 
pilot  /ˈpaɪlət/ - phi công
porthole  /ˈpɔːthəʊl/ - lỗ cửa sổ (trên tàu, máy bay)
tow-boat  /təʊ bəʊt/ - tàu kéo
 
stewardess  /ˈstjuː.əd/ - nữ tiếp viên
sailboat  /seɪl bəʊt/ - thuyền buồm 
(1) sail  /seɪl/ - buồm 
(2) rudder  /ˈrʌd.əʳ/ - bánh lái 
(3) mast  /mɑːst/ - cột buồm 
(4) keel  /kil/ - sống tàu
ship  /ʃɪp/ - tàu thủy 
boat  /bəʊt/ - tàu thuyền
bicycle  /ˈbaɪ.sɪ.kļ/ - xe đạp
(1) spoke  /spəʊk/ - nan hoa 
(2) handlebar  /ˈhæn.dļ.bɑːr/ - tay lái 
(3) pedal  /ˈped.əl/ - bàn đạp
carriage  /ˈkær.ɪdʒ/ - xe ngựa 
(1) whip  /wɪp/ - roi 
(2) rein  /reɪn/ - dây cương
   
convertible  /kənˈvɜː.tɪ.bļ/ - ô tô có thể bỏ mui
highway  /ˈhaɪ.weɪ/ - đường cao tốc
intersection  /ˈtiːˌdʒʌnk.ʃən/ - giao lộ
jeep /dʒiːp/ - xe jip
   
stop light  /stɒp laɪt/ - đèn giao thông
bus  /bʌs/ - xe bus
bus stop  /bʌs stɒp/ - điểm đỗ xe bus
motorcycle  /ˈməʊ.təˌsaɪ.kļ/ - mô tô, xe máy
 
pickup /pɪk ʌp/ - xe hàng nhỏ mui trần
road  /rəʊd/ - con đường
truck  /trʌk/ - xe tải
road sign  /rəʊd saɪn/ - biển báo giao thông
   
stop sign  /stɒp saɪn/ - biển báo dừng
street  /striːt/ - đường phố
subway  /ˈsʌb.weɪ/- đường ngầm
SUV  /es.juː.viː/ - loại xe hơi rộng, có thể chở nhiều đồ
   
tow truck  /təʊ trʌk/ - xe cứu hộ xe tải
train tracks  /treɪn træks/ - đường ray 
(1) rail  /reɪl/ - đường ray 
(2) spike  /spaɪk/ - chắn song
train  /treɪn/ - tàu hỏa 
(1) locomotive  /ˌləʊ.kəˈməʊ.tɪv/ - đầu máy 
(2) wagon  /ˈwæg.ən/ - toa chở hàng 
(3) caboose  /kəˈbuːs/ - toa dành cho công nhân
   
taxi  /ˈtæk.si/ - tắc xi
tunnel  /ˈtʌn.əl/ - đường hầm
van  /væn/ - xe tải
station wagon  /ˈsteɪ.ʃən ˈwæg.ən/ - xe thùng sau rộng, có thể chở thêm nhiều hàng hóa

Quảng cáo

Sưu tầm

Người đăng

Tony Tèo

Tony Tèo

Sống hết mình với đam mê cuồng cháy


Là thành viên từ ngày: 20/02/2014, đã có 432 bài viết
Website: https://antruacungtony.com

Tài trợ

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

Bài viết khác

5 nguyên tắc học từ vựng tiếng Anh giao tiếp
Từ vựng là nền tảng của ngôn ngữ, vì thế cách chúng ta xây dựng nền tảng ấy ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của chúng ta.

Vui học Học từ vựng

9 điều đáng để phụ nữ kiên trì nhất trong đời
9 điều không thể thiếu trong danh sách việc phải làm của một cô gái khôn ngoan

Từ vựng tiếng Hàn: 25 từ vựng về đồ đạc trong nhà
Hôm nay chúng ta cùng học và ghi nhớ các từ vựng chỉ đồ đạc trong nhà nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu học, hãy nhấp chuột vào nút Nghe để nghe nội dung bài học

Học từ vựng

Có thể bạn cần

6 suy nghĩ rất cần thiết cho mỗi người

6 suy nghĩ rất cần thiết cho mỗi người

Những suy nghĩ rất cần thiết và bổ ích cho mỗi người chúng ta.

Liên kết logo

Bàn phím trong mơ