Speaking is easy: Wait 30 Minutes

08/11/2017   1.655  4.92/5 trong 6 lượt 
Speaking is easy: Wait 30 Minutes
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: Wait 30 Minutes

Video Clip

 
Tiếp tục học tiếng anh với chủ đề: Wait 30 Minutes - Chờ 30 phút
 
Cùng đeo tai nghe, take note ý bạn nghe được, sau đó đối chiếu với Script dưới đây xem mình nghe được nhiều từ đúng không nhé! Tiếp theo là luyện nói các mẫu câu cho thuộc, cố gắng bắt chước cho đúng chất giọng trong Video.
 
Chúc bạn học tiếng Anh vui!
 
Xem toàn bộ video tiếng Anh tại: https://goo.gl/dLtAj6vv

-----------------------------------------------------

Script

A: It's so hot! Let's go swimming now!
B: We have to wait a while before swimming.
A: But why? The sun is so hot!
B: It's bad to swim after you just ate.
A: Why? Will you sink in the water?
B: No. The motion and sudden cold will make you sick.
A: What kind of sick?
B: It can make you nauseated, and you might throw up.
A: How long do we have to wait?
B: Only about half an hour.
A: Half an hour?! I'll bake in the sun!
B: It's better than throwing up your lunch!

-------------------------------------------------

Vocabularies

- Sink (v): chìm, lặn xuống dưới
- Motion (n): sự chuyển dộng
- Sudden cold : chuyển lạnh đột ngột
- Nauseated (a): buồn nôn
- Throw up (v): nôn ra
- Bake (v): nướng, rám nắng

Quảng cáo

Theo Thành Nha XYZ

Người đăng

Cherry Cherry

Cherry Cherry

Give and take


Là thành viên từ ngày: 12/05/2017, đã có 344 bài viết

Tài trợ

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

Bài viết khác

Unit 8: Work Skill: Describing figures
Cùng học chủ đề tiếng Anh mới: Describing figures

Chữ R chỉ có một cách phát âm duy nhất
Chữ R chỉ có một cách phát âm là /r/ cho dù viết với một chữ R hay hai chữ R liền nhau (RR).

Speaking is easy: Online Shopping
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: Online Shopping

Có thể bạn cần

Bài học về thứ không mua được bằng tiền

Bài học về thứ không mua được bằng tiền

Nếu giá trị thời gian, tiền không đo đếm được, thì giá trị của cuộc đời, thời gian cũng không đo đếm được.

Liên kết logo

Bàn phím trong mơ