Kết quả tìm kiếm "20 do la"

Kết quả tìm kiếm tag "20 do la".
Bạn thật đặc biệt
Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la.