Kết quả tìm kiếm "apartment"

Kết quả tìm kiếm tag "apartment".
Phân biệt flat, apartment, condo và loft
Các loại căn hộ, mặt bằng được diễn đạt bằng nhiều từ trong tiếng Anh, dễ gây nhầm lẫn cho nhiều người.