Kết quả tìm kiếm "dac quyen con nguoi"

Kết quả tìm kiếm tag "dac quyen con nguoi".
Quảng cáo
 
Bài học về đặc quyền con người
Một giáo viên cấp 3 tại Mỹ đã nghĩ ra trò chơi đơn giản để học sinh hiểu về sự đặc quyền của con người trong xã hội.

Quảng cáo

Liên kết: Tiếng Anh và TUI, Lời dịch của TUI, Xu hướng tiếp thị, tiếng Anh và TUI