Kết quả tìm kiếm "hoc ngoai ngu cung tony"

Kết quả tìm kiếm tag "hoc ngoai ngu cung tony".
Về nỗi cực hình mang tên ngoại ngữ
Sáng nay một bảo vệ vô Villa De Tony đưa thư, thấy Tony đang tắm chó nên bạn đứng nói chuyện chút. Bạn kể là đã học xong khoa Hóa của một ĐH lớn, nhưng không có bằng.

Dượng Tony