Kết quả tìm kiếm "hoc tu moi"

Kết quả tìm kiếm tag "hoc tu moi".
Học từ mới như thế nào để nhớ lâu?
Nếu cố nhồi thật nhiều từ mới vào đầu mà không gắn với bối cảnh hoặc không sử dụng chúng, bạn sẽ phí thời gian và công sức.