Lý Quang Diệu

Lý Quang DiệuLý Quang Diệu tức Lee Kuan Yew là thủ tưởng của Singapore, là một bậc trí giả của loài người thời chúng ta đang sống. Ông có công đưa Singapore từ 1 miếng đất bèo nhèo trở thành thành phố quốc tế nhất ở châu Á, giàu có bậc nhất thế giới.
Tính kỷ nuật
Đít xíp lìn có nghĩa là kỷ luật, đa phần chúng ta nuông chiều cái sướng của bản thân, rơi mất kỷ luật. Ngủ dậy sớm là dậy sớm. Đi là đi. Ăn là ăn. Tới giờ làm cái gì là làm cái đó, không có ráng 1 chút nữa, nhấc đít lên không nổi, làm cái gì cũng lề mề.

Dượng Tony