Kết quả tìm kiếm "noi tieng anh"

Kết quả tìm kiếm tag "noi tieng anh".
Nói tiếng Anh có cần hay?
Tiếng Anh là công cụ truyền đạt ý tưởng, không nên đặt vấn đề hay dở, hãy xem có hiệu quả hay không.

Speaking is easy 6: Finding a Job
Cùng học nói tiếng anh và từ vựng mới với chủ đề: Finding a Job

Speaking is easy 5: You Have to Get a Job
Cùng học nói tiếng anh và từ vựng mới với chủ đề: You Have to Get a Job - Tìm việc

Speaking is easy 4: Starting A Business
Cùng học nói tiếng anh và từ vựng mới với chủ đề: Starting A Business - Khởi nghiệp

Speaking is easy 3: A Job at 16
Chủ đề: A Job at 16

Speaking is easy 2: Money and Happiness
Chủ đề: Money and Happiness

Speaking is easy 1: Choosing a job
Chủ đề: Choosing a job

Speak Now 2: Lesson 29 - 32 - Casey’s Amazing Story
Chủ đề: Casey’s Amazing Story

Quảng cáo

Liên kết: Hoàng Bảo Khoa, Tiếng Anh và TUI, Lời dịch của TUI, Xu hướng tiếp thị, tiếng Anh và TUI, Bộ Âm Thanh, Loa - Speaker, Mixer