Kết quả tìm kiếm "phan biet nghia tu trong tieng anh"

Kết quả tìm kiếm tag "phan biet nghia tu trong tieng anh".
Phân biệt ’some time’, ’sometime’ và ’sometimes’
"Thỉnh thoảng" có thể là nghĩa đầu tiên bạn nghĩ đến khi nghe cả ba từ này. Trên thực tế, mỗi từ lại có một nhiệm vụ, ý nghĩa khác hẳn nhau.