Kết quả tìm kiếm "phong van"

Kết quả tìm kiếm tag "phong van".
Chairman, người ngồi trên ghế
Hôm qua Tony có nhận được 1 hồ sơ xin việc. Trong hồ sơ ghi rõ kinh nghiệm làm việc là ” Từ … đến… chủ tịch hội đồng quản trị, rồi từ… đến…, từ… đến… làm chủ tịch hội đồng quản trị” tức ra trường đến lúc nộp đơn xin việc vào cty mình, anh ấy chỉ làm chủ tịch HĐQT.

Dượng Tony

Phỏng vấn xin việc
Rất đông sinh viên bây giờ có 2 cái nghiệp là tốt nghiệp và thất nghiệp. Nghịch lý là doanh nghiệp nào cũng tìm không ra nhân viên giỏi. Cung và cầu đều rất lớn, nhưng không gặp nhau.

Dượng Tony