Kết quả tìm kiếm "street smart"

Kết quả tìm kiếm tag "street smart".
Kỹ năng Street Smart: Cà phê sáng
Hôm nay vô quán cà phê Starbucks chat skype với người bạn ở nước ngoài, 3 cô và 1 cậu ngồi bàn bên nói to quá. Ngồi bên này nghe mà lạnh cả gáy, cứ rõ mồn một.

Dượng Tony

Dạy làm ăn bài 3: Kỹ năng Street Smart (SS)
Đây là kỹ năng quan trọng nhất mà một người làm ăn cần có.

Dượng Tony