Kết quả tìm kiếm "thuc sinh"

Kết quả tìm kiếm tag "thuc sinh".
Màn tự bào chữa xuất sắc
Trong các câu chuyện xưa nay, có lẽ màn bào chữa của Hoạn Thư trước phiên toà mà Thuý Kiều là thẩm phán, là màn bào chữa xuất sắc nhất.