Kết quả tìm kiếm "vay von"

Kết quả tìm kiếm tag "vay von".
Dạy làm ăn bài 4: Cháo nóng húp quanh
Khi khởi nghiệp, mọi người buộc phải có ý tưởng. Làm cái gì đây. Nhưng cái này thường không lo vì với người khao khát làm ăn, họ luôn quan sát để ý để chuẩn bị “sau này sẽ mở cái này kiếm tiền nè”.

Dượng Tony