ISO 14001: 2015 có gì mới?

29/06/2016   1.725  5/5 trong 1 lượt 
ISO 14001: 2015 có gì mới?
ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn về quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới. Trên cơ sở soát xét lại nhằm đảo bảo tính phù hợp với yêu cầu trong tương lai, phiên bản ISO 14001:2015 đã đạt sự đồng thuận quốc tế trong việc đưa ra các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý môi trường. Nó giúp cải thiện tổ chức của họ gắn với đảm bảo hiệu suất môi trường thông qua sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng, sự tín nhiệm của các bên liên quan.

20 năm qua, với việc đưa ra các yêu cầu đối với quản lý môi trường, ISO 14001 đã là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới và là một công cụ kinh doanh quan trọng đối với nhiều tổ chức. Với con số hơn 300.000 chứng chỉ được cấp mỗi năm, ISO 14001 đứng ở vị trí khá cao trong chương trình nghị sự của nhiều tổ chức, những đơn vị quan tâm đến tác động môi trường.

Nhằm đảm bảo tính phù hợp của tiêu chuẩn đối với sự phát triển của thị trường, mới đây, ngày 15/09/2015, bản soát xét của ISO 14001 phiên bản năm 2015 (ISO 14001:2015 thay thế phiên bản ISO 14001:2004) đã chính thức được công bố và áp dụng. Phiên bản mới đáp ứng những xu hướng mới nhất, ví như thừa nhận của các công ty về sự cần thiết phải tính đến cả yếu tố bên ngoài lẫn bên trong có ảnh hưởng đến tác động của chúng, bao gồm cả biến đổi khí hậu.

Bản soát xét là kết quả công sức lao động của 121 chuyên gia của ban kỹ thuật ISO/TC 207/SC 1 về phát triển môi trường đại diện cho các bên liên quan từ 88 quốc gia, dẫn dắt bởi BSI, đại diện của UK trong ISO.

ISO 14001:2015 chứa đựng các cải tiến, cải thiện trong một số điểm chính sau:

- Cam kết của bộ phận lãnh đạo;

- Sự gắn kết với đường lối chiến lược;

- Bảo vệ môi trường, tập trung vào các sáng kiến chủ động;

- Giao tiếp hiệu quả thông qua các chiến lược truyền thông;

- Suy nghĩ trên cơ sở vòng đời của sản phẩm, dịch vụ; cân nhắc từng giai đoạn, quá trình từ lúc xây dựng, phát triển cho đến khi kết thúc.

Tính đến thời điểm hiện tại, ISO 14001 đã tồn tại được 20 năm. ISO 14001:2015 có thể được áp dụng bởi bất kỳ tổ chức, bất kể quy mô hoạt động hoặc lĩnh vực. Nó đưa ra những tiêu chí cho một hệ thống quản lý môi trường và có thể được chứng nhận; Hoạch định ra những khuôn khổ hành động cho một công ty hay tổ chức có thể làm theo để thiết lập một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. ISO 14001:2015 không quy định các tiêu chí hoạt động môi trường cụ thể nên tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần Tiêu chuẩn tương ứng, phù hợp để cải thiện hệ thống quản lý môi trường của mình.

Không thể công bố phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015 nếu tất cả các yêu cầu của nó được tích hợp vào HTQL môi trường của tổ chức, doanh nghiệp đang áp dụng ISO 14001:2004 mà không có sự đánh giá loại trừ các điểm không phù hợp.

Theo hướng dẫn của Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 có 3 năm kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Điều này có nghĩa Giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chỉ có thể được cấp kể từ ngày 15/09/2015 và tất cả Giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/09/2018.

Quảng cáo

www.uci.vn

Người đăng

Viện đào tạo UCI

Viện đào tạo UCI

Viện nghiên cứu QTKD UCI.


Là thành viên từ ngày: 30/03/2016, đã có 19 bài viết
Website: uci.vn

Liên kết logo

  • Advertising
  • Shop ẩm thực
  • Giá xe Toyota HCM

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

  • For advertising

Quảng cáo

  • For advertising

Quảng cáo

Liên kết: Tiếng Anh và TUI, Lời dịch của TUI, Xu hướng tiếp thị, tiếng Anh và TUI