Kết quả tìm kiếm "phan biet do va make"

Kết quả tìm kiếm tag "phan biet do va make".
Cách sử dụng do và make
Do và make xuất hiện thường xuyên trong tiếng Anh, tuy nhiên rất nhiều người chưa hiểu được khác biệt và cách sử dụng chính xác của hai động từ này.