Kết quả tìm kiếm "phan lan"

Kết quả tìm kiếm tag "phan lan".
7 điều kì quặc làm nên nền giáo dục số 1 thế giới ở Phần Lan
Không có bài tập về nhà, không có các kỳ thi, không chấm điểm học sinh từ lớp 1 đến lớp 3... chỉ là một trong số rất nhiều điều "kì quặc" của nền giáo dục số 1 thế giới này.