7 cụm động từ với Think

07/06/2018   4.321  4.78/5 trong 14 lượt 
7 cụm động từ với Think
Think – suy nghĩ là động từ rất quen thuộc trong tiếng Anh. Cùng tìm hiểu 7 cụm động từ phổ biến nhất với từ này nhé!

 
1. think about sb/ sth: cân nhắc
 
2. think sth up = create sth in your mind: nảy ra (ý gì), sáng tạo
 
3. think out = plan: lên kế hoạch (một cách cẩn thận)
 
4. think over = consider: suy xét, cân nhắc một cách cẩn thận
 
5. think sth through: cân nhắc/ suy xét một vấn đề nào đó một các đầy đủ, trọn vẹn
 
6. think of = remember: nhớ đến
 
7. think of sb/ sth as sb/ sth: xem ai/ cái gì như là ai/ cái gì
 
Ví dụ:
 
I think of this place as my home.
Tôi xem nơi này như là nhà của mình.
 
I’m thinking about our next plans.
Tôi đang cân nhắc những kế hoạch tiếp theo của chúng ta.
 
I can’t think of her name at the moment.
Hiện tại tôi không thể nhớ ra tên cô ấy.

Quảng cáo

Theo Ngọc Ánh

Người đăng

Cherry Cherry

Cherry Cherry

Give and take


Là thành viên từ ngày: 12/05/2017, đã có 344 bài viết

Tài trợ

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

Bài viết khác

Có thể bạn cần

Bài học về thứ không mua được bằng tiền

Bài học về thứ không mua được bằng tiền

Nếu giá trị thời gian, tiền không đo đếm được, thì giá trị của cuộc đời, thời gian cũng không đo đếm được.

Liên kết logo

Bàn phím trong mơ