Các liên từ trong tiếng anh và cách sử dụng

02/07/2018   1.564  4.9/5 trong 5 lượt 
Các liên từ trong tiếng anh và cách sử dụng
Liên từ là một trong những thành phần quan trọng trong câu ghép, và giữa các câu, các đoạn giúp bài văn thêm mượt mà và logic.


Cùng  tìm hiểu sâu và bài bản hơn về chủ điểm ngữ pháp này trong bài viết hôm nay nhé.
 

Định nghĩa liên từ (conjunction) trong Tiếng Anh
 

Liên từ là những từ dùng để nối các từ, các cụm từ hay các mệnh đề với nhau. Nếu không có liên từ, ta bắt buộc phải diễn đạt những ý phức tạp bằng những câu đơn, gãy gọn, dẫn đến các ý không được liền mạch và thiếu độ ăn khớp. Đó cũng chính là vai trò quan trọng nhất của liên từ (conjunction).
 
Eg: It has rained heavily for 2 days, so we delayed our travel to that island.
 

Phân loại liên từ trong Tiếng Anh
 

Liên từ đẳng lập :

Liên từ đẳng lập dùng để nối các phần trong câu có cấu trúc tương đương nhau. Các liên từ thuộc nhóm này bao gồm : and, nor, so, but,….
 
Liên từ đẳng lập luôn đứng giữa hai từ, hai mệnh đề cần liên kết trong câu:
 
Eg: We wanted to go out for overnight party, but our parents didn’t allowed.
 
Giữa hai mệnh đề hoặc phần của câu dài được liên kết bằng liên từ phải có dấu phẩy. Tuy nhiên, với câu ngắn, ta có thể lược bỏ dấu phẩy.
 
Eg: We don’t understand what he means, so we decide not to participate in his team.
 
They go and we also go.
 
Trong một dãy liệt kê, liên từ and đứng trước từ cuối cùng dãy liệt kê.
 
Eg: We have beef, salad, soup, and some tropical fruit for dinner.
 
Liên từ phụ thuộc:

Đa số các liên từ đều là liên từ phụ thuộc, dùng để kết nối giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ trong câu, mang đến ngữ nghĩa, tạo nên các kiểu mệnh đề trạng ngữ trong Tiếng Anh.
 
Eg: Although Red Team was out, they still attended at stadium as audience.
 
Liên từ phụ thuộc luôn đứng trước mệnh đề phụ. Trong trường hợp mệnh đề phụ được đảo lên đầu câu, mệnh đề phụ phải ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.
 
Eg: Because we haven’t graduated from university, we can’t apply for Ford’s job.
 

Cấu tạo của liên từ trong Tiếng Anh
 

Nếu phân loại liên từ theo cấu tạo, ta sẽ có ba loại liên từ cơ bản trong Tiếng Anh:
 
Liên từ đơn: and, so, but, because, although, hence, or,….
 
Liên từ ghép: as long as, as well as, provided that, in order that, in spite of that,…
 
Liên từ tương liên ( kết hợp với tính từ, danh từ): so…that, neither…nor, not only….. but also,…
 

Mở rộng kiến thức về liên từ trong Tiếng Anh


Các liên từ đồng nghĩa và cách dùng:
 
Mệnh đề chỉ nguyên nhân, các liên được dịch là bởi vì:
Because = As = Since + clause ( mệnh đề)
 
= Owing to = Due to = On account of + N-phrase ( cụm danh từ)
 
Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ, các liên từ được dịch là mặc dù:
Although = Even though = Though = In spite that + clause
 
= Despite = In spite of + N-phrase.
 
Mệnh để chỉ mục đích, các liên từ được dịch là để:
So that = In order that + clause
 
= So as = in order + to verb ( động từ nguyên mẫu có to).
 
As long as = Providing that  + clause : miễn là
If = What if = Even if = When = Supposing that = In case (đề phòng ) + clause : nếu
If not = Unless + clause: nếu không
However = Nevertheless + clause: tuy nhiên.
Mở rộng thêm về các liên từ đẳng lập:
 
either….. or:  hoặc….hoặc…
neither…. nor: không…..cũng không….
not only…..but also: không những….mà còn….
both….and: cả….và….
no less than: không ít hơn….
In addition to: thêm vào đó
According to: theo như
consequently: vì vậy, cho nên.
besides: bên cạnh đó.
else = otherwise: ngoài ra
 
Các liên từ ghép dạng as….as…
 
as soon as: ngay khi
as well as: cũng như
as long as: miễn là
as far as: theo như
as early as: ngay từ khi
as much as: gần như là, hầu như là
as many as: có tới ( dùng để diễn tả sự ngạc nhiên vì số lượng quá lớn).
 
Bên cạnh những liên từ được cập nhật ở trên, liên từ trong Tiếng Anh rất  phong phú, với nhiều nét nghĩa cũng như đa dạng cách dùng. Ngoài hiểu và nắm bắt cách dùng chung, riêng biệt của liên từ, người học Tiếng Anh nên thường xuyên tích lũy và trau dồi từ vựng về liên từ trong quá trình học tập, phục vụ cho những bài tập đọc hiểu, và bài viết, cũng như sử dụng trong giao tiếp thường ngày. Bạn đọc cũng cần chú ý các liên từ đồng nghĩa, để áp dụng chính xác và linh hoạt. Chúc bạn học Tiếng Anh hiệu quả!

Quảng cáo

Theo llv

Người đăng

Cherry Cherry

Cherry Cherry

Give and take


Là thành viên từ ngày: 12/05/2017, đã có 344 bài viết

Tài trợ

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

Bài viết khác

Phân biệt ’very’, ’too’, ’enough’
Khi dùng để nhấn mạnh mức độ của sự việc, bạn có thể dùng "very", "too", "enough" nhưng với sắc thái và cấu trúc khác nhau.

Một số cụm từ đi với Get và Take
Những cụm từ này cũng rất hữu ích để bạn áp dụng trong giao tiếp hàng ngày. Các bạn cùng học và áp dụng nhé!

Làm sao để duy trì cảm hứng khi học tiếng Anh
Khi mới học, bạn thường hào hứng khi tiến bộ từng ngày. Nhưng cảm xúc này không kéo dài lâu, nhiều người đã từ bỏ giữa chừng.

Có thể bạn cần

Sau giờ làm mới là thời gian quyết định thành bại của đời người

Sau giờ làm mới là thời gian quyết định thành bại của đời người

Nếu mỗi ngày bạn bỏ ra 1 giờ đồng hồ để thực hiện 3 việc là đọc sách, tạo dựng mối quan hệ và làm điều mình thích, sau một năm bạn sẽ phát hiện rằng đó mới là khoảng thời gian quyết định thành bại của đời người.

Liên kết logo

Bàn phím trong mơ

Quảng cáo

Liên kết: Hoàng Bảo Khoa, Tiếng Anh và TUI, Lời dịch của TUI, Xu hướng tiếp thị, tiếng Anh và TUI