Kết quả tìm kiếm "kpi"

Kết quả tìm kiếm tag "kpi".
Thay đổi hay là chết, bài học từ câu chuyện đại bàng cho doanh nghiệp
Đại bàng là loài chim có tuổi thọ cao nhất trong chủng loại của mình. Chúng có thể sống tới 70 tuổi. Nhưng để sống được tới tuổi này, chúng phải trải qua một quyết định khó khăn vào năm 40 tuổi.

Xây dựng KPI như thế nào cho hiệu quả?
KPI - Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc.