Kết quả tìm kiếm "thanh ngu tieng anh"

Kết quả tìm kiếm tag "thanh ngu tieng anh".
Thành ngữ Việt Nam trong tiếng Anh
"Birds of a feather flock together" tương đương với thành ngữ "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" của Việt Nam.

Diễn đạt cảm giác trên chín tầng mây trong tiếng Anh
"Trên chín tầng mây" là cụm từ không khó dịch sang tiếng Anh. Bạn có thể vận dụng một số thành ngữ tương tự để diễn đạt cảm giác hạnh phúc.

13 thành ngữ liên quan đến chó
Thành ngữ là một nội dung quan trọng mà bạn không thể bỏ qua trong quá trình học tiếng anh. Đây không những là chìa khóa giúp giao tiếp hiệu quả mà còn giúp bạn hiểu thêm về văn hóa người Anh để dễ dàng hòa nhập. Cùng nhớ 13 thành ngữ phổ biến liên quan đến con vật gần ...