Với Facebook bạn chỉ đáng giá hơn 3 triệu đồng

02/09/2015   1.988  5/5 trong 2 lượt 
Với Facebook bạn chỉ đáng giá hơn 3 triệu đồng
Hiển nhiên, tất các công ty công nghệ hàng đầu hiện nay như Facebook, LinkedIn, Amazon, Yelp hay Twitter chỉ có thề tồn tại nhờ có lượng người dùng đông đảo. Để khẳng định tầm quan trọng của người dùng với các nền tảng này, trang HowMuch.net đã thử định giá từng người dùng khi tham gia các dịch vụ, mạng xã hội trên Internet.

Thông qua việc lấy giá trị vốn hóa thị trường của mỗi công ty, chia cho số người dùng hiện tại, HowMuch.net đã thu được những kết quả như sau:
 • Amazon

  AmazonAmazon

  Giá trị vốn hóa: 198 tỷ USD
  Số người dùng: 270 triệu người
  Giá trị của mỗi người dùng: 733 USD

 • Alibaba

  AlibabaAlibaba

  Giá trị vốn hóa: 217 tỷ USD
  Số người dùng: 350 triệu người
  Giá trị của mỗi người dùng: 621 USD

 • eBay

  eBayeBay

  Giá trị vốn hóa: 71 tỷ USD
  Số người dùng: 152 triệu người
  Giá trị của mỗi người dùng: 474 USD

 • Google

  GoogleGoogle

  Giá trị vốn hóa: 364 tỷ USD
  Số người dùng: 2 tỷ người
  Giá trị của mỗi người dùng: 182 USD

 • Facebook

  FacebookFacebook

  Giá trị vốn hóa: 227 tỷ USD
  Số người dùng: 1,4 tỷ người
  Giá trị của mỗi người dùng: 158 USD

 • Tencent

  TencentTencent

  Giá trị vốn hóa: 196 tỷ USD
  Số người dùng: 2 tỷ người
  Giá trị của mỗi người dùng: 96 USD

 • Twitter

  TwitterTwitter

  Giá trị vốn hóa: 24,4 tỷ USD
  Số người dùng: 302 triệu người
  Giá trị của mỗi người dùng: 81 USD

 • Yahoo!

  Yahoo!Yahoo!

  Giá trị vốn hóa: 42,2 tỷ USD
  Số người dùng: 600 triệu người
  Giá trị của mỗi người dùng: 70 USD

 • LinkedIn

  LinkedInLinkedIn

  Giá trị vốn hóa: 24,9 tỷ USD
  Số người dùng: 364 triệu người
  Giá trị của mỗi người dùng: 69 USD

 • Groupon

  GrouponGroupon

  Giá trị vốn hóa: 4,5 tỷ USD
  Số người dùng: 160 triệu người
  Giá trị của mỗi người dùng: 28 USD

 • Zynga

  ZyngaZynga

  Giá trị vốn hóa: 2,8 tỷ USD
  Số người dùng: 100 triệu người
  Giá trị của mỗi người dùng: 28 USD

 • Yelp

  YelpYelp

  Giá trị vốn hóa: 3,5 tỷ USD
  Số người dùng: 142 triệu người
  Giá trị của mỗi người dùng: 25 USD

Quảng cáo

Sưu tầm

Người đăng

Bảo Mi

Bảo Mi

Chia sẻ là cách tốt nhất để học và làm cuộc sống tốt đẹp hơn.


Là thành viên từ ngày: 26/07/2015, đã có 1.690 bài viết

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

Bài viết khác

Quảng cáo

Liên kết: Tiếng Anh và TUI, Lời dịch của TUI, Xu hướng tiếp thị, tiếng Anh và TUI