Speak Now 1: Lesson 17 - 20 - Maria Goes Shopping

20/05/2017   1.328  4.5/5 trong 3 lượt 
Speak Now 1: Lesson 17 - 20 - Maria Goes Shopping
Chủ đề: Maria Goes Shopping

Video Clip

 
Chủ đề nói tiếng Anh hôm nay: Maria Goes Shopping - Maria đi mua sắm! 
 
Bạn hãy học kết hợp nói và nghe, nghe nhiều lần, take note ý chính để hiểu nội dung cơ bản của đoạn đối thoại và sau đó check lại script để luyện nói trôi chảy nhé!
 
Chúc bạn học tiếng Anh vui!
 
Link học Speak Now 1: Lesson 17 - 20 - Maria Goes Shopping kèm script tại: https://goo.gl/6K6Qe4

Xem toàn bộ video tiếng Anh tại: https://goo.gl/sVNbr6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Script


Tom: So, how do you and Jill like your apartment?
Maria: Oh, it’s great. It’s a little small, but it’s really convenient and quiet.
Tom: Yeah, this is a good location. Eric and I like living here.
Maria: By the way, where do you buy your groceries?
Tom: We usually go to Larson’s. It’s on the corner of Pine Street and First Avenue. 
Maria: It’s near the subway, right?
Tom: Yep. 
Maria: Jill and I usually go to Market Fair. 
Tom: Is it by the park?
Maria: Right. It’s not far at all. We walk there. 
Tom: Maybe I’ll go there next time. So do you have everything you need for your apartment now?
Maria: I’m sleeping on the sofa at the moment. Do you know where I could get a bed? Also, I want to get some chairs and a bookcase.
Tom: Do you need a desk? I have one I’m not using. 
Maria: No, I have a desk, but thank you. 
Tom: You know, why don’t you check out the Superstore? They have everything you need, and their stuff is really cheap.
Maria: The Superstore! I think I saw an ad for them on TV. Is it near?
Tom: It’s on Mason Street. You know, just after the movie theater. It’s across from Pace Supermarket. 
Maria: Do they have parking?
Tom: The parking lot is around the corner on West Avenue. Go past the store, take a right, and you come to the parking lot.
Maria: Great. I’ll stop by today. Say, want to come with me?
Tom: I do need a new lamp, but I can’t go today. I have to study. 
Maria: I’ll pick it up for you.
Tom: Are you sure?
Maria: Why not? What kind of lamp do you want?
Tom: I just need a lamp that works. My bedroom is too dark. 
Maria: OK, I think I know just what you need to brighten your room. 
Tom: Come in!
Maria: I found the perfect lamp for your room! Isn’t it bright?
Tom: It definitely is. Thanks, Maria.

Quảng cáo

Theo Thành Nha XYZ

Người đăng

Cherry Cherry

Cherry Cherry

Give and take


Là thành viên từ ngày: 12/05/2017, đã có 344 bài viết

Tài trợ

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

Bài viết khác

Thành công trong việc giao tiếp tiếng Anh phụ thuộc 90% vào nỗ lực bản thân
Thành công trong việc giao tiếp tiếng Anh phụ thuộc 90% vào nỗ lực bản thân của bạn, 10% còn lại nằm ở phương pháp và sự hướng dẫn của những người đi trước. Trong 90% đó, có khoảng 60- 70% nằm ở cách nhìn nhận viêc học ngoại ngữ trước khi bắt tay vào luyện tập nó và ...

Speaking is easy 8 : Being a teacher
Cùng học nói tiếng anh và từ vựng mới với chủ đề: Being a teacher

Speaking is easy: Birthdate
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: Birthdate

Có thể bạn cần

Đừng nên để dành những thứ Quý giá

Đừng nên để dành những thứ Quý giá

Sau khi đọc xong bài viết này, bạn có thể lập tức đứng dậy lau ghế hoặc rửa bát đĩa, hoặc có thể tắt máy tính, nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ một lát, cũng có thể share bài viết này cho những người bạn.

Liên kết logo

Bàn phím trong mơ

Quảng cáo

Liên kết: Hoàng Bảo Khoa, Tiếng Anh và TUI, Lời dịch của TUI, Xu hướng tiếp thị, tiếng Anh và TUI, Bộ Âm Thanh, Loa - Speaker, Mixer