Speak Now 1: Lesson 17 - 20 - Maria Goes Shopping

20/05/2017   1.839  4.5/5 trong 3 lượt 
Speak Now 1: Lesson 17 - 20 - Maria Goes Shopping
Chủ đề: Maria Goes Shopping

Video Clip

 
Chủ đề nói tiếng Anh hôm nay: Maria Goes Shopping - Maria đi mua sắm! 
 
Bạn hãy học kết hợp nói và nghe, nghe nhiều lần, take note ý chính để hiểu nội dung cơ bản của đoạn đối thoại và sau đó check lại script để luyện nói trôi chảy nhé!
 
Chúc bạn học tiếng Anh vui!
 
Link học Speak Now 1: Lesson 17 - 20 - Maria Goes Shopping kèm script tại: https://goo.gl/6K6Qe4

Xem toàn bộ video tiếng Anh tại: https://goo.gl/sVNbr6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Script


Tom: So, how do you and Jill like your apartment?
Maria: Oh, it’s great. It’s a little small, but it’s really convenient and quiet.
Tom: Yeah, this is a good location. Eric and I like living here.
Maria: By the way, where do you buy your groceries?
Tom: We usually go to Larson’s. It’s on the corner of Pine Street and First Avenue. 
Maria: It’s near the subway, right?
Tom: Yep. 
Maria: Jill and I usually go to Market Fair. 
Tom: Is it by the park?
Maria: Right. It’s not far at all. We walk there. 
Tom: Maybe I’ll go there next time. So do you have everything you need for your apartment now?
Maria: I’m sleeping on the sofa at the moment. Do you know where I could get a bed? Also, I want to get some chairs and a bookcase.
Tom: Do you need a desk? I have one I’m not using. 
Maria: No, I have a desk, but thank you. 
Tom: You know, why don’t you check out the Superstore? They have everything you need, and their stuff is really cheap.
Maria: The Superstore! I think I saw an ad for them on TV. Is it near?
Tom: It’s on Mason Street. You know, just after the movie theater. It’s across from Pace Supermarket. 
Maria: Do they have parking?
Tom: The parking lot is around the corner on West Avenue. Go past the store, take a right, and you come to the parking lot.
Maria: Great. I’ll stop by today. Say, want to come with me?
Tom: I do need a new lamp, but I can’t go today. I have to study. 
Maria: I’ll pick it up for you.
Tom: Are you sure?
Maria: Why not? What kind of lamp do you want?
Tom: I just need a lamp that works. My bedroom is too dark. 
Maria: OK, I think I know just what you need to brighten your room. 
Tom: Come in!
Maria: I found the perfect lamp for your room! Isn’t it bright?
Tom: It definitely is. Thanks, Maria.

Quảng cáo

Theo Thành Nha XYZ

Người đăng

Cherry Cherry

Cherry Cherry

Give and take


Là thành viên từ ngày: 12/05/2017, đã có 344 bài viết

Tài trợ

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

Bài viết khác

10 từ vựng tiếng Anh về thương hiệu - Brand
Sau đây là 10 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành marketing liên quan đến BRAND và ví dụ thực tế để các bạn hiểu được chúng một cách dễ dàng hơn nhiều.

Speaking is easy: Trees
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: Trees

Speaking is easy: Joining Facebook
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: Joining Facebook

Có thể bạn cần

Những lựa chọn sẽ khiến bạn hối tiếc trong 10 năm nữa

Những lựa chọn sẽ khiến bạn hối tiếc trong 10 năm nữa

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, chúng ta không có thời gian chờ đợi bất cứ điều gì, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Những lựa chọn của bạn lúc này sẽ quyết định việc bạn sẽ thành công hay cảm thấy hối tiếc sau 10 năm nữa.

Liên kết logo

Bàn phím trong mơ