Speak Now 2: Lesson 25 - 28 - Packing Light

30/05/2017   2.103  3.4/5 trong 5 lượt 
Speak Now 2: Lesson 25 - 28 - Packing Light
Chủ đề: Packing Light

Video Clip

 
Hôm nay mời các bạn tiếp tục học nói tiếng Anh với chủ đề : Packing Light - Sắp xếp hành lý gọn nhẹ!
 
Phương pháp học nói tiếng anh hiệu quả là kết hợp nói và nghe, trong khi nghe bạn nhớ take note ý chính để hiểu nội dung cơ bản của đoạn đối thoại và sau đó check lại script để luyện nói trôi chảy nhé!
 
Chúc bạn học tiếng Anh vui!
 
Link học Speak Now 2: Lesson 25 - 28 - Packing Light kèm script tại: https://goo.gl/145RT8
 
Xem toàn bộ video tiếng Anh tại: https://goo.gl/sVNbr6

-
-------------------------------------------------------------------------------------

Script

Jill: That’s all you’re packing? 
Casey: Yes. I prefer to pack light. 
Jill: OK. What do people usually wear in Australia? 
Tom: It depends. Students generally wear t-shirts and jeans, if it’s warm. 
Casey: In that case, I think I have all the clothes I’ll need. 
Jill: It might get cold there. 
Casey: But it will be summer. 
Jill: Still. You never know. I have a thick sweater. You can borrow mine. 
Casey: OK. Thanks, Jill. 
Tom: Do you have boots for hiking?
Casey: I don’t know if I’ll go hiking. But I do have boots!
Casey: What do think? Isn’t the design nice?
Tom: I would get something more practical. 
Jill: I have great hiking boots. 
Casey: Would you mind if I borrowed them? 
Jill: Not at all! Let me get everything.
Casey: I don’t know if I’ll have room. 
Eric: Hi guys! What are you doing? 
Tom: We’re helping Casey pack. 
Eric: Sounds like fun! Do you have a book to read for the plane?
Casey: No… But I have my tablet. I use it to play games, watch movies, read books… Just about everything! 
Eric: What if the battery runs out?
Casey: Well… 
Eric: See? Then you won’t have anything to do. Don’t worry! I have plenty of books you can borrow. 
Casey: OK… 
Eric: I’ll go get them. 
Tom: OK. And I have some things you will definitely need – including a first aid kit. 
Casey: Right… 
Jill: Here Casey!
Casey: Oh!
Casey: It will be warm there. I don’t know if I need all of this. 
Jill: Of course you do!
Casey: OK, thanks Jill.
Eric: Hey Casey! You’re going to love these books! And I found something else you might need!
Casey: Huh?
Eric: These books are great! And you’ll need the snorkel and flippers when you go in the water.
Casey: Geez. Thanks Eric. 
Eric: No problem! 
Tom: Hey Casey. Lucky you! I found everything! 
Casey: Oh!
Casey: Oh, boy.

Quảng cáo

Theo Thành Nha XYZ

Người đăng

Cherry Cherry

Cherry Cherry

Give and take


Là thành viên từ ngày: 12/05/2017, đã có 344 bài viết

Tài trợ

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

Bài viết khác

Speak Now 1: Lesson 5 - 8 - A Birthday Present
Chủ đề: A Birthday Present

60 từ thay cho từ Nói trong mọi ngữ cảnh
Bạn có thể cách diễn đạt phong phú hơn với những động từ có thể thay cho "say" trong một câu chuyện bình thường, lúc nghi ngờ, bực mình hoặc thể hiện sự vui vẻ.

Speaking is easy: Sleeping Neighbor
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: Sleeping Neighbor

Có thể bạn cần

Tích của không bằng tích đức

Tích của không bằng tích đức

Người Trung Quốc cổ đại có câu châm ngôn, “Không thể lừa nổi Trời. Ông biết suy nghĩ của một người trước cả khi người đó nghĩ ra”. Nhiều người đã được tưởng thưởng vì trái tim yêu thương của họ và nhiều người đã bị trừng phạt vì những suy nghĩ xấu xa của họ. Ở hiền gặp lành, tích đức thì con cháu sẽ được thịnh vượng đời đời.

Liên kết logo

Bàn phím trong mơ

Quảng cáo

Liên kết: Tiếng Anh và TUI, Lời dịch của TUI, Xu hướng tiếp thị, tiếng Anh và TUI